<

Ett avlägset land, 2019, akryl, olja, kol, collage och grafittipenna på duk, 81 x 100 cm
Inköpt 2019 av Västra Götalandsregionen

>

Copyright @ Leif Mattsson