<

Blå längtan, 2018, 45 x 40 cm, akryl, kol, collage och graffitipenna på duk
Inköpt 2020 av Järfälla kommun

>

Copyright @ Leif Mattsson